Flom i Odda

30.10.2014

Store skadar på grunn av flom i Odda.

Dei siste dagane har Odda vore hardt råka av flaum. Arbeidet på OMV er per i dag litt redusert på grunn av at nokre av våre tilsette ikkje kjem seg på jobb då vegen er stengt.

 

Våre tankar går til alle dei som har mista husa sine, dei som er evakuert eller på andre måtar er råka av flaumen sine øydeleggjingar. OMV sine gamle lokale på Hjøllo har mista både tilkomsten sin og fått store skadar på huset og på grunnen under. Me er glade for våre nye lokale på Holmen, men synest det er særs trist for kommunen at både lokala og det som står inni har fått så omfattande skadar.

 

Opo sett frå Hjøllo brua. Tatt av G. Mæland

 « Abonnere på nyhetsbrev?
« tilbake

DESIGN BY INBUSINESS  POWERED BY WWW.I-TOOLS.NO